Rólunk

A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány bejegyzett, közhasznú szervezetként működik. Székhelye mellett a Salgótarján, Kertész út 2/A. címen központi irodát, és 2012. július 1-től a Salgótarján, Klapka György út 4. sz. alatt a civil szervezetek számára Civil Információs Centrum néven egy szolgáltató irodát üzemeltet.

Az alapítást követő első 3 év elsősorban a jövőbeni működés megalapozását szolgálta. 2008-ban történt az áttörés, amikor sikerült beindítani a szolgáltatásainkat, és ekkor csatlakoztunk a városban megalakult civil együttműködéshez a Civil Fórumhoz is. Feladatokat vállaltunk a fórum Szociális, egészségügyi, gazdasági és foglalkoztatási szekciójában. Már a 2008-as választáson lehetőséget kaptunk arra, hogy képviselőnk is bekerüljön a Salgótarjáni Civil Kerekasztalba, mely a Fórum által megválasztott testület, s ahol alapítványunk célkitűzésein túl képviselhettük a hasonló tevékenységű civil szervezetek érdekeit. Azóta is, és különösen 2009-ben komoly részt vállaltunk a Kerekasztal munkájában, tevékenységünket bővítettük karitatív feladatok végzésével, és közreműködtünk Salgótarján Közgyűlése bizottságainak döntés-előkészítésében.
2009. tavaszától az alapítványnál 5 fő közcélú teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott dolgozott. 2011-től nem volt alkalmazottunk, 2012-től júliusától a Civil Információs Centrum kapcsán újra 3 fő főállású munkatársat foglalkoztatunk. A működéshez szükséges infrastrukturális feltételek többségét (iroda, számítógép, internet, telefon, fax) az alapító, a kuratóriumi tagok és az alapítvány aktivistáinak tulajdonában lévő gazdasági vállalkozások térítésmentesen biztosították, a Civil Információs Centrum irodájának működése önkormányzati támogatásból és pályázati forrásokból a következő két évre biztosított.

A Kerekasztalban való részvétel és a 2009-ben elkezdett adománygyűjtési és szétosztási tevékenység kapcsán a szervezet kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik városunkban: óvodák, iskolák, civil szervezetek irányában.
Alaptevékenységünket – a háztartások körüli munkaerő-közvetítést – 2011-től jogszabályi változások miatt kénytelenek voltak szüneteltetni, ennek feltételeit várhatóan 2013. tavaszától tudjuk újra biztosítani. Ezt leszámítva az alapítvány az alapító által megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően működik

Az alapítványt társadalmi igény hívta életre. Több éves eredményes tevékenysége igazolja vissza társadalmi hasznosulását.

 

Céljaink:

Az Alapítvány célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása, jogvédelmük, érdekképviseletük ellátása.

Ennek keretében az alábbi tevékenységeket szervezi és támogatja:
A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős-, kulturális és sportprogramjainak szervezése; otthoni segítség idős- és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek; háztartási alkalmazotti munkák (főzés, mosás, vasalás, takarítás); gyermekfelügyelet; tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása; lakóházak őrzése; főzött étel-, vásárolt áruk házhoz szállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása; a célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé; szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása a hasonló célú társadalmi szervezetekkel.

Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében elősegíti a háztartások munkaerő keresletének és kínálatának egymásra találását, a témával kapcsolatos tudományos kutatások megrendelését, kivitelezését; a kutatások eredményeként programok, szolgáltatások kidolgozását és megvalósítását.

 

Jelenlegi tevékenységeink:

Civil Információs Centrum (2012-től)
Érdekképviseleti tevékenység (2009-től)
Adománygyűjtés és szétosztás(2009-től)
 

Tervezett tevékenységeink:

Szociális foglalkoztatási programok kidolgozása és működtetése (2013-tól)
Munkaerő közvetítés, kapcsolódó tanácsadás, képzés újbóli beindítása (2103-tól)
Civil Közösségi tér létrehozása, működtetése (2013-tól)