Közhasznú jelentés 2012

Közhasznú jelentés 2011

Közhasznú jelentés 2010

Közhasznú jelentés 2009

Közhasznú jelentés 2007

Közhasznú jelentés 2006

Az Alapítvány bejegyzett, közhasznú szervezetként működik. Székhelye mellett egy irodát üzemeltet a Salgótarján, Kertész út 2/A címen. A kuratórium 2006 évre három fontos célkitűzést fogalmazott meg:
1. Pénzügyi forrásokat kell biztosítani az alapítvány működési költségeinek és a megvalósítandó célok finanszírozása érdekében.
2.  Beindítani az Alapítvány irodájának szolgáltatásait.
3. Együttműködési megállapodásokat kötni az illetékes munkaügyi szervezetekkel, és az önkormányzattal.
Az első célkitűzés érdekében Alapítványunk a Munkaügyi Központ támogatásával egy fő pályázatíró munkatársat foglalkoztatott. Sajnálatos módon a foglalkoztatás nem hozta meg a kívánt eredményt, melynek elsődleges oka az Alapítvány számára is hasznosítható pályázati kiírások elmaradása. Értékelve a kialakult helyzetet, 2006 áprilisával a pályázatíró munkatárs munkaszerződésének közös megegyezéssel való megszüntetését kezdeményeztük.
Az Alapítvány irodája 2005 év végétől üzemel, 2006 évi fenntarthatóságához nagymértékben hozzájárult az is, hogy a bérbeadó tulajdonos és az irodát használó EURO<26 Szolgáltató KHT céljainkat megismerve eltekintettek a bérleti díj fizetéstől. Az irodában 2006 december 31-ig egy főállású alkalmazott dolgozott, nagyobb részben a Munkaügyi Központ támogatásának köszönhetően. Az év folyamán munkatársunk közreműködésével kidolgoztuk a háztartások munkaerő keresletének és kínálatának egymásra találásának módszereit, segédanyagait – előkészítve a megvalósítást. Az anyagi lehetőségek azonban itt is gátat szabtak a további fejlődésnek, így a munka befejezetlen maradt. Úgy érezzük azonban, hogy nem volt hiábavaló az elmúlt év, hiszen a források rendelkezésre állása esetén készek leszünk arra, hogy megvalósítsuk elképzeléseinket. A már első pontban is említett forráshiány nem tette lehetővé munkatársunk továbbfoglalkoztatását, így munkaviszonya 2006.december 31-én közös megegyezéssel megszűnt.
2006 évben tovább folytatódott a városi és megyei szintű munkaügyi szervezetekkel és a városi önkormányzattal való kapcsolatkeresés. Míg utóbbi esetben átszervezésekkel, az önkormányzati feladatok kistérségekbe való kiszervezéseinek elhúzódásával indokolták az elutasítást, az előbbi esetben azzal találtuk szembe magunkat, hogy idézem „induljanak el, és majd meglátjuk…”. Azt gondolom, hogy ők már akkor tudhatták, hogy ez nem lesz egy egyszerű menet. Sajnálatosan a kistérségi társulásnál, vezetőváltás és átszervezésekre való hivatkozással nem sikerült előbbre jutnunk. Ez a feladat tehát várat még magára.
Összefoglalva: Alapítványunk működése erősen forráshiányos, így tervezett céljainkat nem tudjuk teljes körűen megvalósítani. E helyzet változása esetén azonban készek vagyunk arra, hogy a kidolgozott elképzeléseinket újult erővel megvalósítsuk.
Bábel Mónika – a kuratórium elnöke